Informationsklausel

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

Gemäß Art. 13 Sek. 1 und sek. 2 der Allgemeinen Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten vom 27. April 2016 teile ich Ihnen mit, dass MICHAŁ JAPTOK, DANIEL JAPTOK, MAŁGORZATA JASIUKIEWICZ BALTIC HOME s.c., ul. Uzdrowiskowa 11/3, 72-600 Swinemünde, REGON 320015086, NIP 8551531507 ist der Administrator Ihrer personenbezogenen Daten. Das bedeutet, dass wir auf die Verwendung von Daten sicher, in Übereinstimmung mit dem Vertrag und den geltenden Vorschriften reagieren.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Uzdrowiskowa 11/3, 72-600 Świnoujście lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@baltichome.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług. 

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a tym samym określonym przez przepisy prawa, czyli te które konieczne są ze względu na dopełnienie obowiązku wynikającego chociażby z ustawy o rachunkowości oraz w celu usprawnienia kontaktu między stronami umowy.  Administrator może przetwarzać - choć aktualnie nie prowadzi tego typu działalności - dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, 
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, za zgodą osoby której dane dotyczą; 
 • w celu realizowania działań marketingowych Administrator może wykorzystywać profilowanie, wykorzystując do tego tzw. ciasteczka. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia działalności marketingowej jest tzw. uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcami danych osobowych są: 

 1. dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem; 
 2. dostawcy usług informatycznych oraz hostingowych; 
 3. dostawcy usług prawnych oraz księgowych; 

Danych naszych mieszkańców nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Dane klientów/kontrahentów przechowywane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym doszło do wykonania umowy. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 1. Das Recht, über die Verarbeitung personenbezogener Daten informiert zu werden;
 2. Das Recht, eine Kopie der Daten zu erhalten;
 3. Recht auf Berichtigung;
 4. Das Recht, Daten zu löschen;
 5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung;
 6. Das Recht auf Datenübertragbarkeit;
 7. Das Recht, der Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken zu widersprechen;
 8. Das Recht, anderen Zwecken der Datenverarbeitung zu widersprechen;
 9. Das Recht auf Widerruf der Einwilligung;
 10. Das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen.

Bitte beachten Sie, dass die Angabe personenbezogener Daten freiwillig ist, die Nichtbereitstellung jedoch zur Folge hat, dass kein Vertrag geschlossen werden kann.

Kontakt Buchen